Veel gebruikte termen

We zien tijdens het spelen van het spel dat verschillende patronen telkens terugkeren. Een aantal van die patronen hebben een naam. Hieronder worden de termen uitgelegd, en wordt tevens vertelt hoe ze tactisch gebruikt kunnen worden.

Pad 
Er wordt gesproken van een pad als er twee of meer stelstukken horizontaal of vertikaal aan elkaar grenzen. De basisvakken (behalve het eigen basisvak) tellen hierbij ook mee. Een pad kan gebruikt worden om het basisvak van de tegenspeler ongehinderd te bereiken. Het pad heeft een duidelijk aanvallende waarde, met name als het aansluit aan het basisvak van de tegenspeler.

Pad

Open diagonaal
Deze wordt gevormd door twee of meer stelstukken die diagonaal aan elkaar grenzen en waarvan de tussenvakken niet bezet zijn door een pion of stelstuk van de tegenspeler. We spreken bijvoorbeeld van een open diagonaal als de vakjes E4 en F5 zijn bezet door rood en de vakjes F4 en E5 niet zijn bezet door geel.

Open diagonaal

Vork
De vork is een verdedigende stelling die als doel heeft tempoverlies voor de tegenspeler te bewerkstelligen. Om dit duidelijk te maken een voorbeeld van een opening van een partij: (I9) * H10 (G9) * H9 (H8) * en rood kan alleen maar terug naar H10. De vork wordt gevormd door de stelstukken (I9), (G9) en (H8).
Als rood niet de vork inloopt zal geel niet afsluiten met (H8). In het eindspel kan deze extra opening fataal zijn, omdat geel rood dan alsnog terug kan sturen. De vork is, zoals eerder gezegd, in principe een verdedigende zet, maar als deze ver naar voren wordt geplaatst, dicht bij het basisvak van de tegenstander, ontstaat er een dreiging voor een open diagonaal. 

Vork

Huis
Het huis is in feite een uitgebreide vork. Een tegenstander die in een huis terecht komt zal veel zetten moeten doen om uiteindelijk weer bij het uitgangspunt terecht te komen.
Voorbeeld van de opbouw van een huis:
(I9) * H10
(G9) * H9
(I7) * H8
(G7) en het huis is klaar.
Rood kan nu alle uitgangen van het huis proberen, maar deze worden telkens afgesloten door geel (net zoals bij een vork). Uiteindelijk zal rood weer terugkomen op positie H10.

Huis