Teblo is niet te koop in de winkel. U kunt uitsluitend in het bezit komen van een spel door het te bestellen bij APC Roermond (handelsnaam van VOF Hastijns).
Het spel kost € 19,95 (inclusief verzendkosten).
U kunt het spel bestellen door € 19,95 over te maken op rekening
NL72 INGB 0004682854 t.n.v. VOF Hastijns te Roermond.
Vermeld bij het betalingskenmerk s.v.p. het adres waar het spel naar toe gestuurd moet worden.
 

Doos home