Uitgebreide spelregels

Omschrijving en beginopstelling
TEBLO bestaat uit een speelbord met 144 vakken, 140 wit (speelvakken) en 4 gekleurd (basiskleurvakken), 50 stelstukken en 2 pionnen in 2 kleuren (rood en geel), voor iedere speler een pion en 25 stelstukken in een kleur.
Het spel wordt op een vierkant speelbord gespeeld door 2 spelers.
Er wordt geloot welke speler met welke kleur speelt, geel begint.
Gezien vanuit de speler bevindt zijn basiskleurvak zich linksonder op het speelbord.
Bij het begin van een partij staan de pionnen van de spelers op de overeenkomstige basiskleurvakken. De 140 witte vakken zijn onbezet.

Het spelen van een partij
a. De spelers moeten om beurten zetten, een zet tegelijk. Een zet kan op twee manieren worden gedaan:
1. Door het plaatsen van een stelstuk van de eigen kleur op een onbezet wil speelvak.
2. Door het horizontaal of vertikaal verplaatsen van de pion van de eigen kleur naar het aangrenzende speelvak, mits dat onbezet is. Men mag wel op de stelstukken van de eigen kleur komen en op de basiskleurvakken.

b. Een speelvak is tijdelijk bezet als er een pion op staat. Een speelvak is vast bezet als er een stelstuk op staat. De basiskleurvakken gelden als vast bezette speelvakken. Hierop kan wel een pion geplaatst worden, maar geen stelstuk.

c. Het is verboden een zet te doen die een der spelers de mogelijkheid ontneemt om een der basiskleurvakken van de spelers te bereiken. Dus ook het eigen basiskleurvak moet bereikbaar blijven. Uitzondering op deze regel is het doen van een zet waarbij een speelvak tijdelijk bezet wordt, respectievelijk een doorgang tijdelijk wordt geblokkeerd.

d. Het is niet toegestaan het eigen basiskleurvak met de eigen pion te verdedigen. Een aanvallende pion mag dus op het basiskleurvak van de tegenstander gaan staan, ook al staat daarop de pion van de speler die aangevallen wordt.

Het winnen of verliezen van een partij
1. Een speller heeft gewonnen indien hij met de pion van de eigen speelkleur het basiskleurvak van de andere speler heeft bereikt.
2. Als een speler aan de beurt is en hij geen zet kan doen, heeft de andere speler gewonnen.

Wedstrijden
Indien TEBLO wordt gespeeld in wedstrijdverband gelden de volgende regels:
1. Elke speler heeft per partij maximaal 1 uur.
2. Voor elke gewonnen partij krijgt een speler 3 punten.
3. Voor een partij die in remise eindigt krijgen beide spelers 1 punt.
4. Voor een verloren partij krijgt men geen punten.
Remise ontstaat doordat beide spelers hiermee instemmen of doordat beide spelers 3 maal dezelfde serie zetten doen.

Noteren van een partij
De horizontale vakken kunnen worden genummerd van 1 t/m 12, de verticale van A t/m L. Het gele basisvak bevindt zich dus op de positie D3. Indien men de pion verplaatst kan men het speelvak noteren waarop de pion wordt gezet. Indien men een stelstuk plaatst, wordt het speelvak waarop dit wordt geplaatst tussen haakjes genoteerd. Dus bijvoorbeeld:
Geel Rood
D4 H10
(H9) G10